Wiadomości

PKPP Lewiatan apeluje do pracodawców

12.08.2009
PKPP Lewiatan zaapelował do pracodawców o zachowanie zasady, w myśl której trzecia umowa terminowa z pracownikiem zawierana jest na czas nieokreślony. Takie przepisy obowiązywały do czasu wejścia w życie Ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego. Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość wielokrotnego zawierania następujących po sobie umów czasowych, przez okres wynoszący maksymalnie 24 miesiące. Apel został wystosowany w odpowiedzi na obawy związków zawodowych i pracowników, związane z pogorszeniem warunków i stabilności zatrudnienia.
Źródło: PKPP Lewiatan