Wiadomości

PKB w III kwartale 2013 roku wyższy o 1,9%

03.12.2013
Zgodnie z danymi podanymi przez GUS, PKB niewyrównany sezonowo w III kwartale 2013 roku wzrósł o 1,9% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W I kwartale 2013 roku wzrost rok do roku wyniósł 0,5%, zaś w II kwartale 2013 roku 0,8%. Za zwiększanie się tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach 2013 roku odpowiada zarówno popyt krajowy, jak i eksport netto.
Źródło: GUS