Wiadomości

Październik 2009: stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 11%

06.11.2009
Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2009 roku wyniosła 11%. W porównaniu do września bieżącego roku oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego. W tym okresie natężenie bezrobocia wzrosło w 14 województwach. Wyjątkiem pozostaje województwo: świętokrzyskie, w którym wskaźnik zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego oraz województwo mazowieckie, gdzie stopa bezrobocia pozostała bez zmian.
Źródło: MPiPS