Wiadomości

Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku

10.01.2012
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej władze Białegostoku budują w swoim mieście Park Naukowo-Technologiczny. Pierwszy nabór firm do Parku ruszy z początkiem marca 2012 roku. Głównymi kryteriami oceny firm, które znajdą się w Parku, ma być innowacyjność oraz potencjał komercyjny. Jednostki te będą też musiały wykazać się udokumentowaną współpracą ze środowiskiem akademickim i wyższymi uczelniami. Wśród preferowanych branż wymienia się: biotechnologię i farmakologię, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę, nanotechnologię oraz technologie materiałowe.
Źródło: wyborcza.biz