Wiadomości

Ożywienie na rynku pracy w III kwartale 2020 r.

02.12.2020
Wyniki "Badania aktywności ekonomicznej ludności" (BAEL) wskazują na lekką stabilizację na rynku pracy w III kwartale b.r. Osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zwiększył się o 1,4 p.p. w porównaniu z II kwartałem 2020 r. Odsetek osób biernych zawodowo zmniejszył się o 1,4 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału.
Źródło: https://stat.gov.pl/