Wiadomości

Osoby pracujące zdalnie są szczęśliwsze

15.10.2019
Firma Owl Labs przeprowadziła badanie, z którego wynika, że osoby które wykonują pracę zdalną lub po części pracują zdalnie są szczęśliwsze od osób pracujących w biurze. Takie osoby odczuwają większą równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. W badaniu wzięło udział ok. 1200 pracowników w wieku do 65 lat. Większość z nich jako powód pracy zdalnej podawało chęć osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. 79% ankietowanych chce poprawić swoją produktywność w pracy. Dla wielu osób (78% badanych) czynnikiem decydującym o pracy zdalnej były długie dojazdy do pracy.
Źródło: https://businessinsider.com.pl