Wiadomości

Optymizm pracodawców tylko w Szwajcarii

10.12.2008
Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia pokazuje, że niemal we wszystkich badanych krajach zmniejsza się odsetek przedsiębiorstw planujących rekrutację nowych osób z początkiem 2009 roku. Optymistyczne nastroje wśród pracodawców panują jedynie w Szwajcarii. W I kwartale 2009 roku zatrudnienie nowych pracowników deklaruje 7% przedsiębiorstw, wobec 5% w IV kwartale 2008 roku.
Źródło: manpower.pl