Wiadomości

Optymistyczne prognozy NBP

03.11.2009
Według najnowszych projekcji Narodowego Banku Polskiego, w całym 2009 roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 1,1-1,5%. W 2010 roku wzrost PKB w Polsce powinien utrzymywać się na poziomie 0,8-2,8%. W 2011 roku gospodarka wyraźnie przyspieszy notując wzrost rzędu 2,2-4,2%. Inflacja w 2009 roku znajdzie się w przedziale 3,3-3,5%. Tempo wzrostu cen powinno w najbliższych latach wyhamować. W 2010 roku będzie kształtować się w granicach 0,8-2,2%, a w 2011 roku między 1,1% a 3,2%.
Źródło: nbp.pl