Wiadomości

Opłaty za drugi kierunek niezgodne z Konstytucją

10.06.2014
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące odpłatności za drugi kierunek są sprzeczne z Konstytucją, która stwierdza, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Tym samym Trybunał przychylił się do wniosku posłów PiS zaskarżającego ustawę. W uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca zaznaczyła, że przepisy Konstytucji dopuszczają wprowadzenie w ustawie odpłatnego świadczenia niektórych usług edukacyjnych przez szkoły wyższe, jednak opłata za drugi kierunek do nich nie należy.
Źródło: PAP