Wiadomości

Opinie przedsiębiorstw na 2010 rok

23.03.2010
Z badania Konfederacji Pracodawców Polskich przeprowadzonego wśród ponad 650 polskich firm, wynika, że w 2010 roku 40% przedsiębiorstw nie spodziewa się poprawy swej ogólnej kondycji. Niemal taki sam odsetek ankietowanych (39,99%) oczekuje, że 2010 rok przyniesie poprawę. Pesymistyczne nastroje panowały w co piątym przedsiębiorstwie. Wyraźnie lepiej prezentowały się deklaracje dotyczące inwestycji. W 2010 roku zamierza je przeprowadzić 53,33% uczestników badania. Planów inwestycyjnych nie posiadało jedynie 20% badanych.
Źródło: KPP