Wiadomości

Opinie Francuzów o starszych pracownikach

15.02.2011
Według badania przeprowadzonego we wrześniu 2010 roku przez biuro statystyczne francuskiego Ministerstwa ds. Zatrudnienia, większość pracodawców z Francji uważa, że pracownik jest „stary” w wieku 58,5 lat. W 2001 roku taką etykietę przypisywano osobom w jeszcze młodszym wieku (55 lat). To znacznie poniżej obowiązującego we Francji, ustawowej granicy uprawniającej do pobierania świadczeń emerytalnych (62 lata) i mniej niż przeciętny wiek przejścia na emeryturę pracowników sektora prywatnego (61,5 lat w 2009 roku).
Źródło: Eurofound