Wiadomości

ONZ na rzecz równości kobiet i mężczyzn

08.07.2010
Pomiędzy 28 czerwca a 2 lipca bieżącego roku w Nowym Jorku odbyło się specjalne posiedzenie Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ poświęcone równości kobiet i mężczyzn. Przyjęto deklarację dotyczącą wdrażania uzgodnionych we wcześniejszych latach celów i zobowiązań w zakresie równości płci oraz poprawy sytuacji kobiet. Uzgodniono także założenia odnoszące się do reform agend ONZ. Zmiany te mają przyczynić się do wyrównania szans kobiet. W posiedzeniu udział wzięła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.
Źródło: MPiPS