Wiadomości

Ogromny spadek produkcji przemysłowej w UE

15.05.2009
W marcu 2009 roku produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej była niższa o 18,8 punktów procentowych w porównaniu analogicznym okresem ubiegłego roku. Jeszcze gorszy wynik prezentował się dla 16 państw strefy euro, gdzie wskaźnik zmniejszył się o 20,2 punktów procentowych. W ujęciu rocznym wśród wszystkich 27 członków UE najgorsze dane zanotowano w: Estonii (-29,7%), Luksemburgu (-29,6%), Hiszpanii (-24,7%) oraz we Włoszech (-23,8%). Polska (-10,%) wraz z Grecją (-5,8%) i Portugalią (-7,9) należała do krajów, gdzie spadek produkcji przemysłowej był najmniejszy.
Źródło: Eurostat