Wiadomości

Od nowego roku jeszcze bardziej opłaci się zatrudniać niepełnosprawnych

07.11.2014
Rada Ministrów przejęła projekt ustawy o zmianie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Planowane zmiany przedłożone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej powinny wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. Projekt zakłada, że nowe przepisy powiększą krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem, tj. kosztów dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji/zakupu urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnych. Planuje się, że od nowego roku zwrot kosztów obejmie wszystkich zatrudnionych niepełnosprawnych w firmie, a nie tak jak dotychczas tylko tych, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów