Wiadomości

Obcokrajowcy w Warszawie

25.03.2013
Ośrodek Badań nad Migracjami opublikował raport autorstwa Anety Piekut pt. "Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów?" Wynika z niego m.in. to, że płeć migrantów w istotny sposób wpływa na ich sytuacją zawodową w stolicy. Wysoko wykwalifikowani mężczyźni są głównie menedżerami, a kobiety wykonują głównie wolne zawody (prawnik, lingwista itd).
Źródło: migracje.uw.edu.pl