Wiadomości

Nowy układ sił w gospodarce

22.06.2010
Według najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ostatni kryzys gospodarczy i zapaść finansowa niektórych krajów Europy przyspieszą strukturalne zmiany w światowej gospodarce. Z wyliczeń instytucji wynika, że dzisiejsze kraje rozwijające się w 2030 roku mogą wytwarzać prawie 60% światowego PKB. Duży wpływ na tak wysoki wynik będzie mieć międzynarodowa pozycja Chin oraz Indii.
Źródło: OECD