Wiadomości

Nowe stanowiska w zielonej gospodarce

01.06.2012
Jak wynika z raportu francuskiego Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia, można już mówić o dwóch kategoriach zielonych miejsc pracy. Pierwsza z nich, to green jobs, czyli zawody bezpośrednio związane z ochroną środowiska. Ich celem jest pomiar, zapobieganie, kontrola i poprawa negatywnego wpływu na środowisko. Druga, nowa kategoria, to greening jobs. Są to stanowiska pracy pośrednio powiązane ze środowiskiem, gdzie brany jest pod uwagę środowiskowy wymiar działań . Raport wskazuje, że we Francji zielone zawody są reprezentowane głównie przez mężczyzn. Wykształcenie i poziom umiejętności znacznie różnicuje osoby wykonujące ten typ pracy.
Źródło: Eurofound