Wiadomości

Nowe propozycje w sprawie L-4

17.04.2012
PKPP Lewiatan postuluje zmiany w świadczeniach wypłacanych chorującym pracownikom. W opinii przedsiębiorców pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego powinien być bezpłatny, bez względu na całkowitą długość L-4. Domagają się również, aby pracodawca opłacał wynagrodzenia z tytułu choroby tylko przez 14 dni jej trwania. Po tym czasie obowiązek wypłaty świadczenia spoczywałby na ZUS. Aktualnie przepisy takie obowiązują w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia. W opinii ekspertów PKPP Lewiatan takie rozwiązania ograniczą nadużywanie zwolnień lekarskich.
Źródło: gazetaprawna.pl