Wiadomości

Nowe prognozy MOP

02.06.2009
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przedstawiła nowe przewidywania dotyczące poziomu bezrobocia na świecie w 2009 roku. Według instytucji liczba bezrobotnych będzie się wahać w granicach 210 – 239 milionów osób. Odpowiadający tym liczbom wskaźnik bezrobocia wyniesie od 6,5% do 7,4%. W porównaniu z 2007 roku liczba osób pozostających bez pracy zwiększy się w skali świata nawet o 59 milionów. Około 40% z ogółu nowych bezrobotnych przybędzie w gospodarkach wysoko rozwiniętych oraz krajach członkowskich UE.
Źródło: ilo.org