Wiadomości

Nowe prognozy dla polskiego PKB

21.10.2011
W 2011 roku polskie PKB wzrośnie o 3,7%. W kolejnym 2012 roku nasza gospodarka będzie rozwijać się znacznie wolniejszym tempie – zanotujemy spadek wskaźnika nawet do poziomu 2,2%. To najnowsze prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Eksperci tej instytucji ostrzegają, że w celu obniżenia deficytu sektora finansów publicznych Polska będzie musiała podjąć dodatkowe działania.
Źródło: money.pl