Wiadomości

Nowe obszary inwestycyjne w katowickiej oraz warmińsko-mazurskiej SSE

04.12.2009
1 grudnia bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego do katowickiej oraz warmińsko-mazurskiej SSE zostaną włączone nowe tereny. Obszar specjalnych stref ekonomicznych zwiększy się odpowiednio o około 373,5 ha oraz 43 ha. Zmiany te mają zaowocować 20 tysiącami nowych miejsc pracy oraz nakładami inwestycyjnymi o wartości niemal 7 miliardów PLN.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki