Wiadomości

Nowe centra usług wspólnych

22.07.2010
Ministerstwo Gospodarki planuje przeznaczyć 6,8 mln PLN na utworzenie centrów usług wspólnych oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Realizacja trzech programów wieloletnich ma do 2012 roku przynieść wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Przyczyni się również do utworzenia ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki