Wiadomości

Nowatorski projekt wspierający MSP

20.05.2009
Na terenie Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park w Szczawnie-Zdroju podpisane zostało porozumienie, którego celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Dolnego Śląska. Pomoc ma objąć dostarczanie informacji dotyczących założenia i prowadzenia firmy, zdobywania środków finansowych oraz uczestnictwa w szkoleniach. Porozumienie to ma nowatorski charakter w skali całej Unii Europejskiej, ponieważ po raz pierwszy w celu wsparcia przedsiębiorców współpracować będą instytucje o zasięgu lokalnym, krajowym oraz europejskim.
Źródło: inwestycje.pl