Wiadomości

Nowa propozycja MRR

29.04.2009
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przedstawiło kolejną propozycję walki z kryzysem, która miałaby być finansowana z funduszy unijnych. Inicjatywa MRR to dodatek realokacyjny dla osób zwolnionych z pracy, które podejmą pracę w miejscowości położonej powyżej 50 km od dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Wysokość dodatku będzie stanowić sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych, tj. około 3 300 PLN brutto. Świadczenie trafi do tych osób, które w nowym zakładzie pracy przepracują minimum 3 miesiące. Obok dodatku rekompensacyjnego jest to kolejne rozwiązanie antykryzysowe przedstawione przez MRR.
Źródło: gazetaprawna.pl