Wiadomości

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne

05.01.2010
Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje niższa niż w poprzednim roku kwota minimalnej podstawy, od której przedsiębiorcy będą co miesiąc odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Nowa minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 1887,60 PLN, co stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 roku.
Źródło: gazetaprawna.pl