Wiadomości

Niższe płace w Irlandii

22.07.2009
Ekspert i doradca rządu Irlandii, Peter Bacon, zaproponował obniżenie godzinowej stawki minimalnej o 10% (obecnie wynosi ona 8,65 EUR) oraz redukcję płacy nominalnej we wszystkich sektorach o 10-15%. Ekonomista uważa, że niższe wynagrodzenia, zwłaszcza w sektorze publicznym, pomogą zmniejszyć deficyt budżetu państwa.
Źródło: interia.pl