Wiadomości

Niższe PKB Unii Europejskiej

04.09.2009
W II kwartale 2009 roku spadek PKB we wszystkich krajach UE-27 wyniósł 0,2% w stosunku do okresu styczeń-marzec 2009. W porównaniu rocznym PKB zmniejszył się o 4,8%. Największe spadki w ujęciu rok do roku zanotowano na Litwie (20,4%), Łotwie (18,2%) i w Estonii (16,6%). Ze statystyk wynika, że Polska była jedynym krajem, który w porównaniu z II kwartałem 2008 roku zanotował wzrost PKB (1,4%).
Źródło: Eurostat