Wiadomości

Nieznaczny wzrost zatrudnienia

28.04.2015
Według najnowszych danych GUS w I kwartale bieżącego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 570,5 tys. osób i było wyższe o 1,1% w porównaniu z całym 2014 rokiem. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrost wyniósł natomiast 0,1%. Największa poprawa nastąpiła w sekcji informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie wzrost zatrudnienia wyniósł odpowiednio 3,4% oraz 2,9%. Spadek zatrudnienia zaobserwowano natomiast w budownictwie oraz górnictwie i wydobywaniu, na poziomie 6,1% i 5,9%.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny