Wiadomości

Nieznaczny wzrost kosztów pracy w krajach OECD

04.01.2015
W III kwartale 2014 roku odnotowano wzrost jednostkowych kosztów pracy w krajach OECD o 0,2% (dla porównania, we wcześniejszym kwartale wzrost wyniósł 0,1%). Niemiej jednak, w poszczególnych krajach wchodzących w skład organizacji sytuacja jest zróżnicowana. W USA jednostkowe koszty pracy spadły drugi kwartał z rzędu (o 0,1% w III kwartale i 0,6% w II kwartale). W Japonii natomiast zaobserwowano wyhamowanie wzrostu jednostkowych kosztów pracy (w III kwartale wzrosły one o 0,7%, podczas gdy kwartał wcześniej wzrost wynosił aż 2,8%). W strefie euro jednostkowe koszty pracy wzrosły w III kwartale 2014 roku o 0,4%.
Źródło: OECD