Wiadomości

Nieznaczny spadek bezrobocia w maju 2009

26.06.2009
W maju 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 10,8%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego. W relacji kwiecień-maj 2009 liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy spadła z 1 719,9 tysięcy do 1 683,4 tysięcy. W analogicznym okresie roku ubiegłego stopa bezrobocia wynosiła 9,8%, a bez pracy pozostawało 1 525,6 tysięcy osób.
Źródło: GUS