Wiadomości

Niezaangażowani pracownicy

19.05.2014
Według najnowszego raportu Instytutu Gallupa, jedynie 13% pracowników na świecie angażuje się w swoją pracę. Ta nieliczna grupa pracuje z pasją i czerpie satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Blisko 90% badanych pracowników deklaruje zaś brak zaangażowania, z czego prawie 25% nie wkłada żadnego wysiłku w wykonywaną przez siebie pracę. Grupa tych pracowników traktuje pracę jako przykry obowiązek, a wykonywane czynności w miejscu pracy są dla nich źródłem niezadowolenia.
Źródło: Instytut Gallupa