Wiadomości

Nieświadome łamanie sankcji przez polskie firmy?

05.04.2022
Transakcje z kontrahentami o rosyjskich wpływach mogą wiązać się z nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych na polskie firmy. Po sprawdzeniu, czy dane przedsiębiorstwo figuruje na listach sankcyjnych, może wydawać się, że nie ma ono z Rosją nic wspólnego, podczas gdy pogłębione analizy wykażą coś zupełnie innego, chociażby rosyjskiego beneficjenta. Dotychczas firmy nie miały potrzeby systematycznego zbierania szczegółowych danych o kontrahentach, zarządzania listami sankcyjnymi i aktualizowania ich. Jednak w obecnej sytuacji zdecydowanie warto dogłębnie weryfikować wszystkie dostępne dane, by nie dopuścić do złudnego poczucia bezpieczeństwa i narażenia się na ogromne straty.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/