Wiadomości

Niestandardowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

28.01.2016
Niestandardowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne. Jak wynika z najnowszej publikacji GUS, blisko 7% pracujących w Polsce wykonuje jakąkolwiek pracę w ramach nietypowych form zatrudnienia. Najbardziej popularne są umowy-zlecenia, w oparciu o które pracuje blisko 66% wszystkich zatrudnionych na innych umowach niż umowa o pracę (2,9% ogółu pracujących). Drugą najczęściej spotykaną nietypową formą zatrudnienia okazało się świadczenie usług w ramach samozatrudnienia (takie osoby stanowiły 16,1% wszystkich pracujących na innych umowach niż umowa o pracę oraz 0,7% ogółu pracujących). Co ciekawe, ponad 80% wykonujących swoją główną pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne nie robiła tego z własnego wyboru.
Źródło: GUS