Wiadomości

Nieprawidłowości w wystawianych zwolnieniach lekarskich

11.04.2014
ZUS przeprowadził kontrolę zwolnień lekarskich wśród pracowników posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wykorzystanych w 2013 roku. Skutkiem kontroli było wydanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty 63 tys. świadczeń. Stanowiło to kwotę 21,2 mln złotych. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich doprowadziła natomiast do wstrzymania wypłaty zasiłków dla 6 tys. ubezpieczonych. Łącznie opiewały one na kwotę 6,1 mln złotych.
Źródło: ZUS