Wiadomości

Nieprawidłowości w polskich firmach

18.03.2009
W ponad połowie z 36 tys. firm skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w drugim półroczu 2007 i 2008 roku stwierdzono nieprawidłowości. Wśród najczęściej pojawiających się przewinień znalazły się: niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego, zatrudnienie bez pisemnej umowy o pracę oraz zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna obowiązywać umowa o pracę. W przypadku firm zatrudniających cudzoziemców naruszenie przepisów stwierdzono w co trzecim przedsiębiorstwie. Częstym przewinieniem była nielegalna praca cudzoziemców. Zatrudnienie „na czarno” występowało najczęściej w takich sektorach jak: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy, budownictwo, hotele i restauracje oraz rolnictwo i łowiectwo.
Źródło: gazeta.pl