Wiadomości

Niepokojące opinie o rynku pracy

22.05.2015
Jak wynika z badania CBOS, blisko 15% Polaków uważa, że nie można znaleźć żadnej pracy. Co więcej, prawie co drugi badany twierdzi, że znalezienie jakiejkolwiek pracy wiąże się z dużymi trudnościami. Wprawdzie 37% respondentów uznało, że można znaleźć jakąś pracę, ale nie jest to w ich opinii praca odpowiednia. Tylko 3% mieszkańców naszego kraju jest zdania, że odpowiednią pracę można znaleźć bez większych problemów.
Źródło: CBOS