Wiadomości

Niemcy muszą umożliwić szybszy wzrost w UE

22.05.2012
Przedstawiciele krajów G-8 spotkali się na szczycie w Camp David. Dyskusje na temat gospodarki okazały się linią konfliktu. Wyłoniły się dwa obozy: z jednej strony zwolenników oszczędzania, z drugiej - zwolenników wzrostu. W pierwszej grupie znajdują się Niemcy, w drugiej – reszta świata. Niektóre kraje UE uważają, że niemiecka polityka cięć i oszczędzania zagraża wzrostowi gospodarczemu we Wspólnocie. Cele oszczędnościowe postawione przez UE Grecji, Hiszpanii i Portugalii są zbyt wygórowane i przyczyniają się do utrwalania chaosu w tych krajach, a nie do poprawy.
Źródło: money.pl