Wiadomości

Niejasne zasady zatrudnienia urzędników

02.10.2008
Przepisy dotyczące zatrudnienia w urzędach państwowych w Polsce są nieprecyzyjne. Taka sytuacja dotyczy kilkudziesięciu tysięcy osób nie należących do korpusu Służby Cywilnej. Pracują oni często na podstawie dowolnie tworzonych wewnętrznych regulaminów. Powoduje to brak jasnych kryteriów określających zatrudnienie takich osób.
Źródło: gazetaprawna.pl