Wiadomości

Niebieska alternatywa dla Zielonej Karty do USA

26.09.2008
Unia Europejska do końca 2008 roku chce uzyskać konsensus wśród wszystkich krajów członkowskich Wspólnoty do uchwalenia dyrektywy o tzw. Niebieskiej Karcie. Dokument ma umożliwić przyciągnięcie do Europy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Niebieska Karta ma za zadanie umożliwić takim imigrantom legalne zatrudnienie i zamieszkanie wraz z rodziną w dowolnie wybranym państwie UE. Dyrektywa wprowadza jednak pewne ograniczenia. Pracownicy z wysokimi kwalifikacjami będą mogli na terenie jednego państwa UE mieszkać i pracować maksymalnie 18 miesięcy. Jeśli otrzymają podobną ofertę pracy i przeniosą się do innego kraju członkowskiego, możliwość pobytu na terenie Unii Europejskiej ulegnie wydłużeniu.
Źródło: rp.pl