Wiadomości

Negatywny wpływ programu Rodzina 500+ na rynek pracy

08.09.2016
Jak wynika z najnowszej publikacji przygotowanej przez Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, reforma 500+ może ograniczyć aktywność zawodową wśród rodziców o ok. 235 tys. osób. Na rezygnację z zatrudnienia będą decydować się przede wszystkim kobiety, osoby z niższym lub średnim wykształceniem, a także osoby mieszkające w miastach do 100 tys. mieszkańców i na wsi. Warto zaznaczyć, że dzisiejsza rezygnacja z pracy osób w wieku produkcyjnym przełoży się na ich niższe prawdopodobieństwo zatrudnienia w przyszłości.
Źródło: Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA)