Wiadomości

NBP o wzroście gospodarczym 2011-2012

02.11.2010
Narodowy Bank Polski (NBP) przygotował projekcję wzrostu gospodarczego na lata 2011-2012. Eksperci NBP prognozują, że w 2011 roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,3%. W 2012 roku PKB urośnie o 4,2%. Według przewidywań, siłą napędową wzrostu będzie popyt krajowy oraz inwestycje sektora publicznego.
Źródło: nbp.pl