Wiadomości

Nastroje w przemyśle znacznie lepsze niż w handlu

26.03.2015
Jak wynika z badania GrantThornton, odsetek firm, które spodziewają się wzrostu obrotów, eksportu i zyskowności jest obecnie najwyższy od 2008 roku. W poszczególnych sektorach nastroje pracodawców są jednak zróżnicowane. Największym optymizmem cechuje się przemysł. W sektorze tym ponad połowa ankietowanych w 2015 roku spodziewa się wzrostu rentowności (52% wskazań netto) i inwestycji (53%). Dla porównania w sektorze handlowym pozytywne odpowiedzi zadeklarowało jedynie odpowiednio 38% i 30%.
Źródło: Grant Thornton