Wiadomości

Napływ pracowników z Indii

18.09.2018
W ostatnim czasie obserwuje się duży napływ niewykwalifikowanych pracowników z Indii, którzy nie znają języka angielskiego. Przyjeżdżają do Polski, aby kształcić się na uczelniach wyższych. Najczęściej wybierają takie kierunki jak ekonomia czy finanse. Ludzie z Indii wybierają nasz kraj w celu edukacji wyższej ze względu na brak miejsc na swoich uczelniach. Najczęściej do Polski przyjeżdżają większymi grupami, bo w ten sposób łatwiej im się porozumieć.
Źródło: https://businessinsider.com.pl