Wiadomości

Najwyższe PKB per capita w Luksemburgu

22.06.2012
Z najnowszych danych Eurostat wynika, że najwyższe PKB na osobę w 2011 roku odnotował Luksemburg. Kraj ten uzyskał wskaźnik rzędu 274% średniego wyniku dla UE-27. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (131%), na trzecim – Austria (129%). Polskie PKB ukształtowało się na poziomie 65% unijnej średniej.
Źródło: Eurostat