Wiadomości

Najwyższe PKB per capita na Mazowszu

10.12.2012
W 2010 roku PKB na 1 mieszkańca w Polsce wyniosło 37 096 PLN. Wskaźnik osiągnął najwyższą wartość w województwach: mazowieckim (60 359 PLN), dolnośląskim (41 750 PLN) oraz śląskim (39 677 PLN). Trzy województwa o najniższym PKB w przeliczeniu na mieszkańca to: województwo podkarpackie (24 973 PLN), lubelskie (25 079 PLN) oraz podlaskie (26 985 PLN). Różnica między wartościami PKB per capita w województwie o najwyższej (mazowieckim) i najniższej wartości wskaźnika (podkarpackim) wyniosła aż 35 386 PLN.
Źródło: GUS