Wiadomości

Najwięcej urlopu dla Finów, Brazylijczyków i Francuzów

17.08.2010
Jak wynika z raportu firmy Mercer, 30 dni płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom w Finlandii, Brazylii oraz Francji. Na 2 dni mniej mogą liczyć Litwini, Rosjanie oraz Brytyjczycy. Pracownicy z Polski mają prawo do 26 dni wolnych od pracy w roku. Najkrótszy wymiar płatnego urlopu występuje w Indiach (12 dni) oraz Chinach i Kanadzie (10 dni). Uwzględnione w raporcie dane dotyczą osób pracujących 5 dni w tygodniu i posiadających co najmniej 10-letni staż pracy.
Źródło: pb.pl