Wiadomości

Najnowsze wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

12.01.2009
Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2008 roku. Pomiędzy początkiem kwietnia a końcem czerwca minionego roku w Polsce było 16,89 milionów osób aktywnych zawodowo. W grupie tej 15,69 milionów to osoby pracujące, a 1,2 miliona to bezrobotni. 14,45 milionów Polaków tworzyło zbiorowość biernych zawodowo.
Źródło: GUS