Wiadomości

Najnowsze prognozy wskaźników gospodarczych na 2020 rok

15.05.2020
6 maja Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym przedstawiła najnowsze prognozy gospodarcze. Wynika z niego, że cała Unii Europejska jak i Wielka Brytania dotkliwie odczują skutki pandemii. Skurczą się PKB i inwestycje a bezrobocie wzrośnie.

Według prognoz w 2020 PKB w Wielkiej Brytanii zmniejszy się o 8,3%. Według analityków wskaźnik ten w całej Unii skurczy się o 7,4%. Najbardziej w krajach, gdzie zachorowań jest najwięcej - we Włoszech (-9,5%), Hiszpanii (-9,4%) i Grecji (-9,7%). W Polsce przewiduje się spadek PKB o 4,3% - to najniższy spadek w całej Unii Europejskiej. Wraz ze spadkiem PKB prognozuje się znaczny wzrost bezrobocia. W 2020 w całej Unii ma ono wynieść 9%. W Grecji wskaźnik ten wyniesie blisko 20%. Kolejno w Hiszpanii (18,9%) i Włoszech (11,8%). W Polsce przewiduje się stopę bezrobocia na poziomie 7,5%.

W niektórych krajach wynagrodzenia w ujęciu nominalnym spadną. W Wielkiej Brytanii prognozuje się spadek o 6,5%. Na Litwie mają spać o 8,2%, Cyprze o 5,4% i w Grecji o 3,6%. W całej UE wynagrodzenia nominalne wzrosną jedynie o 1,1%. Największy wzrost przewiduje się we Francji (6%). Zgodnie z publikacją w Polsce dynamika wynagrodzeń nominalnych wyniesie 3,8%. Po uwzględnieniu inflacji, największy spadek wynagrodzeń realnych wystąpi na Litwie (-9,2%) i w Wielkiej Brytanii (-7,6%). W Polsce przewidywany wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym wyniesie 1,3%. Najwyższy wzrost wynagrodzeń po uwzględnieniu inflacji wystąpi we Francji (5,4%). Analitycy zaznaczają jednak, że prognozy te nie uwzględniają ewentualnej drugiej fali zachorowań, która prawdopodobnie nadejdzie jesienią. Wtedy prognozy uległyby znacznemu pogorszeniu.
Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy