Wiadomości

Najnowsze informacje o aktywności ekonomicznej Polaków

28.08.2009
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w II kwartale bieżącego roku współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia obliczana na podstawie BAEL ukształtowały się odpowiednio na poziomie 54,7% (wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z I kwartałem 2009 roku), 50,4% (wzrost o 0,4 punktu) oraz 7,9% (spadek o 0,4 punktu). W analizowanym okresie w Polsce pracowało 15 847 tysięcy osób – o 133 tysięcy więcej niż kwartał wcześniej.
Źródło: GUS