Wiadomości

Najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w Polsce

20.11.2009
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w październiku bieżącego roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 267,4 tysięcy Polaków. W stosunku do miesiąca wcześniejszego zatrudnienie utrzymało się na takim samym poziomie, a w porównaniu z październikiem roku 2008 zmniejszyło się o 2,4 punktu procentowego. W analizowanym okresie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 312,32 PLN. W stosunku do września bieżącego roku oraz października roku 2008 średnia pensja wzrosła odpowiednio o 0,9 oraz 2 punkty procentowe.
Źródło: GUS